Darunavir ATC Sınıflaması

ATC SINIFLAMASI - J - ANTİENFEKTİFLER (SİSTEMİK)
J05 SİSTEMİK ANTİVİRALLER
J05A DİREKT ETKİLİ ANTİVİRALLER
J05AE Proteaz inhibitörleri
J05AE10 darunavir

Kısıtlamalar

EHU; Prospektüs endikasyonunda, düşük doz ritonavir ve diğer antiretroviral ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca düzenlenecek sağlık raporuna istinaden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarınca, bunların bulunmadığı yerlerde reçetenin açıklama bölümünde bu durumun belirtilmesi koşuluyla iç hastalıkları ve çocuk hastalıkları uzman hekimlerince reçetelenir.

Darunavir etkin maddesi hakkında kısa bilgi

HIV tedavisinde proteaz inhibitörü antiviral. Proteaz inhibitorü kullanmamış hastalarda günde bir kez 100 mg ritonavir ve yemeklerle birlikte alınmak üzere, günde bir kez 800 mg’dır. Proteaz inhibitörü kullanmış hastalarda günde iki kez 100 mg ritonavir ve yemeklerle birlikte alınmak üzere, günde iki kez 600 mg’dır.
Gebelik kategorisi C.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık ve klerensi yüksek oranda CYP3A’ya bağlı olan astemizol, terfenadin, midazolam, triazolam, sisaprid, pimozid ve ergot alkaloidleri ile birlikte kullanımı kontrendikedir.
Etkileşim; CYP3A tarafından metabolize edilen tıbbi ürünler (astemizol, terfenadin, midazolam, triazolam, sisaprid, pimozid ve ergot alkaloidleri), rifampisin, St. John’s wort (Hypericum perforatum) içeren ürünler, lopinavir, sakinavir, indinavir, antiaritmikler (bepridil, sistemik lidokain, kinidin ve amiodaron), digoksin, antikoagulanlar, antikonvülsanlar, kalsiyum kanal blokerleri, klaritromisin, deksametazon, flutikazon, HMG-CoA redüktaz inhibitörleri, immünosupresanlar (siklosporin, takrolimus, sirolimus), ketokonazol, itrakonazol ve vorikonazol, östrojen-bazlı kontraseptifler, Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI) ...
Yan etkiler; diyare, hipertrigliseridemi, hiperkolesterolemi, başağrısı, bulantı, karın ağrısı, kusma, lipodistrofi, karaciğer enzimlerinde yükselme, deri döküntüsü, anoreksi, diabetes mellitus, anormal rüyalar ...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2022 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.