VERZENIOS 150 MG FILM KAPLI TABLET (42 TABLET)

KT: Kullanma talimatı için tıklayınız (Hastalar için)
KUB: Kısa ürün bilgisi için tıklayınız (Hekimler için)
Etkin madde:abemasiklib
ATC: ATC SINIFLAMASI - L - ANTİNEOPLASTİK VE İMMÜNOMODÜLATÖR AJANLAR
L01 ANTİNEOPLASTİKLER
L01X DİĞER
L01XE Protein kinaz inhibitörleri
L01XE50 abemasiklib
SB.atc:L01EF03
Reçete Durumu:Kisitlanmis Beyaz Reçete ile satılır.
İlaç Firması: LİLLY İLAÇ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Barkod :8699673098326
Satış Fiyatı:8527.00 ₺

Sitemizde ilaç satışı yapılmamaktadır.
İlaç fiyatlarının belirtilmesi Akılcı İlaç Kullanımına katkı amaçlıdır.
İlaç fiyatları TC Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından haftalık olarak yayınlanan listelerden alınmıştır.
Belirtilen ilaç fiyatı eczaneler için önerilen satış fiyatı olup değişkenlik gösterebilir.
Fiyatlar güncellenmemiş olabilir.

Son Güncelleme:17 Nisan 2021
Paylaş:

VERZENIOS Nedir? Ne İçin Kullanılır?

VERZENIOS, bir tarafında “Lilly”, diğer tarafında “150” oyması bulunan beyaz, modifiye oval
tablettir. VERZENIOS, 28, 42 veya 56 film kaplı tablet içeren takvimli blister ambalajlarda
bulunur.Tüm ambalaj boyutlarında pazarlanmayabilir.

VERZENIOS, etkin madde olarak abemasiklib içeren bir anti-kanser ilacıdır.

Abemasiklib, bazı kanser hücrelerinde anormal ölçüde aktif olan ve bu hücrelerin kontrol dışı
büyümesine yol açan siklin bağımlı kinaz 4 ve 6 adlı proteinleri bloke ederek etki gösterir. Bu proteinlerin sürekli olarak bloke edilmesi kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilir, tümörü
küçültebilir ve kanserin ilerlemesini geciktirebilir.
VERZENİOS,
- Letrozol veya anastrozol ile kombinasyon halinde, özel bir tipte (en az % 10 östrojen reseptörü
pozitif ve insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) negatif) menopoz sonrası
(postmenopozal) yayılmış (metastatik) meme kanseri olan, adjuvan tedavinin
tamamlanmasından 12 ay sonra hastalığı tekrarlamış ya da ileri evre meme kanseri için daha
önce hiçbir hormonal tedavi almamış hastalarda endikedir.
- Fulvestrant ile kombinasyon halinde, en az % 10 östrojen reseptörü pozitif ve insan epidermal
büyüme faktörü reseptörü 2 (HER) negatif postmenopozal metastatik meme kanseri olan,
fulvestrant ile tedavi edilmemiş hastalarda endikedir

1- Metastatik hastalığın tedavisi için en az 6 ay boyunca ve en az bir basamak aromataz
inhibitörü aldıktan sonra klinik ve/veya radyolojik olarak hastalığın ilerlemesi durumunda
fulvestrant ile kombinasyon halinde,

2- En az 12 ay boyunca adjuvan aromataz inhibitörü tedavisi aldıktan sonra veya adjuvan
aromataz inhibitörü tedavisini tamamladıktan sonraki 12 ay içinde hastalığı tekrarlayan
hastalarda fulvestrant ile kombinasyon halinde kullanılır.

a) Adjuvan aromataz inhibitörü grubundaki ilaç tedavisinin ilk 12 ayı içinde hastalığı
tekrarlayan hastalarda kullanılmaz.

b) Metastatik hastalık için bir sıradan daha fazla aromataz inhibitörü grubundaki ilaçlardan almış hastalarda kullanılmaz

VERZENIOS Nasıl Kullanılır? Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bu ilacı her zaman doktorunuzun veya eczacınızın önerdiği şekilde kullanınız. Emin
olmadığınız durumlarda doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
• Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Meme kanserinin tedavisi için aromataz inhibitörleri veya fulvestrant ile birlikte
uygulandığında, önerilen doz günde iki kez ağızdan alınan 150 mg’dır.
VERZENIOS kullanırken bazı yan etkiler görürseniz doktorunuz ilacınızın dozunu düşürebilir,
tedaviyi geçici veya kalıcı olarak durdurabilir.

Uygulama yolu ve metodu:
VERZENIOS ne zaman alınmalıdır?
VERZENIOS, vücudunuzda her zaman yeterli ilacın bulunmasını sağlamak için tercihen sabah
ve akşam olmak üzere günde iki kez ve her gün yaklaşık olarak aynı saatte alınmalıdır.
Tabletleri aç veya tok karnına alabilirsiniz ancak greyfurt ve greyfurt suyundan kaçınmalısınız
(bkz. bölüm 2 “VERZENIOS’un yiyecek ve içecek ile kullanılması”).
Tableti bir bardak suyla bütün olarak yutmalısınız. Tabletleri yutmadan önce çiğnemeyiniz,
ezmeyiniz veya bölmeyiniz.
• Değişik yaş grupları:
Çocuklarda kullanımı:
VERZENIOS çocuklarda ve 18 yaş altı ergenlerde kullanılmamalıdır.
Yaşlılarda kullanımı:
Yaşa göre doz ayarlaması gerekli değildir.
• Özel kullanım durumları:
Böbrek yetmezliği:
Hafif veya orta derece böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Şiddetli böbrek yetmezliği, son dönem böbrek hastalığı olan veya diyaliz uygulanan hastalarda
abemasiklib uygulaması ile ilgili veri bulunmamaktadır. Şiddetli böbrek yetmezliği olan
hastalarda, abemasiklib toksisite bulguları yakından izlenerek dikkatli bir şekilde
uygulanmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:
Hafif veya orta derece karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekli değildir.
Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda dozlama sıklığının günde bir defaya düşürülmesi
önerilmektedir.
Tedaviniz öncesinde ve sırasında doktorunuz tarafından yapılacak kontroller
VERZENIOS’un kanınızı (akyuvarlar, alyuvarlar, trombositler) veya karaciğer enzimlerinizin
kanınızdaki düzeyini etkileyip etkilemediğinin kontrol edilmesi için tedavi öncesinde ve
sırasında düzenli olarak kan testi yaptırmanız gerekecektir. VERZENIOS akyuvar sayısını
azaltabilir ve karaciğer kan testlerinde anormalliğe neden olabilir (bkz. bölüm 4 “Olası yan
etkiler”).
Eğer VERZENIOS’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise
doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

VERZENIOS ne kadar süreyle kullanılmalıdır?
VERZENIOS’u doktorunuzun size söylediği süre boyunca sürekli olarak kullanınız.
VERZENIOS kullanırken belirli yan etkiler yaşarsanız (bkz. bölüm 4 “Olası yan etkiler”)
doktorunuz bu yan etkileri azaltmaya çalışmak için dozu düşürebilir ya da tedavinizi geçici
veya kalıcı olarak durdurabilir.
6/8
Karaciğerinizle ilgili sorunlar varsa doktorunuz doz sıklığını günde bir defaya düşürebilir.
Kullanmanız gerekenden daha fazla VERZENIOS kullandıysanız
Gerekenden fazla tablet alırsanız veya ilacınızı bir başkası kullanırsa tavsiye almak için bir
doktora veya hastaneye başvurunuz. VERZENIOS kutusunu ve bu kullanma talimatını
gösteriniz. İlaç tedavisi uygulanması gerekebilir.
VERZENIOS’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile
konuşunuz.
VERZENIOS’u kullanmayı unutursanız
Dozu aldıktan sonra kusarsanız veya bir dozu almayı unutursanız bir sonraki dozu normal
zamanında alınız.
Unutulan/kusulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
VERZENIOS ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler
Doktorunuz söylemediği sürece VERZENIOS kullanmayı bırakmayınız.

Bu ilacın kullanımına ilişkin ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza
danışınız.

VERZENIOS Olası Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi VERZENIOS’un içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan
etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden birini fark ederseniz hemen doktorunuzla temasa geçiniz:

- Ateş veya üşüme; bu belirtiler akyuvar sayınızın düşük olduğu anlamına gelebilir (10
kişiden 1'inden fazlasını etkileyebilir) ve derhal tedavi edilmelidir. Öksürük, ateş ve nefes
almada zorluk veya göğüs ağrısı varsa bu akciğer enfeksiyonu belirtisi olabilir. Ciddi veya
hayati tehlike taşıyan enfeksiyonlar yaygın değildir (100 kişiden 1'ini etkileyebilir).
- Bacaklarda ağrılı şişlik, göğüs ağrısı, nefes darlığı, hızlı nefes alma veya hızlı kalp atışı;
bu belirtiler damarlarda kan pıhtısı bulunduğu anlamına gelebilir (10 kişiden 1’inden
fazlasını etkileyebilir).
- İshal (diyare) (10 kişiden 1’inden fazlasını etkileyebilir).

VERZENIOS’un diğer yan etkileri aşağıdakileri içerebilir:
Çok yaygın yan etkiler (10 hastanın 1’inden fazlasını etkileyebilir)
• Enfeksiyonlar
• Akyuvar, alyuvar ve kan trombosit sayısında azalma
• Ağız kuruluğu
• Ağız ve dudaklarda iltihap, mide bulantısı (hasta hissetme), kusma
• İştah kaybı
• Tat alma duyusunda değişiklik
• Saç dökülmesi
• Yorgunluk hissi
• Baş dönmesi
• Kaşıntı
• Döküntü
• Karaciğer kan testlerinde anormallik

Yaygın yan etkiler (10 hastadan 1’e kadarını etkileyebilir):
• Göz sulanması
• Kas güçsüzlüğü
• Deride kuruluk

Eğer bu kullanma talimatında bahsi gecmeyen herhangi bir yan etki ile karsılasırsanız
doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

VERZENIOS Nasıl Saklanmalıdır?

VERZENIOS’u çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.
Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.
Kartondaki son kullanma tarihinden sonra VERZENIOS’u kullanmayınız. Son kullanma tarihi
kutuda belirtilen ayın son günüdür.

30°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Ambalajda hasar veya kurcalama belirtileri fark ederseniz bu ilacı kullanmayınız.
Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

VERZENIOS hakkında daha fazla bilgi için, hasta kullanma talimatını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz. Bu bilgiler hastaların bilinçlendirilmesi için olsa da, doktor onayı ve gözetimi olmadan hiçbir ilaç kullanmayınız.


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2021 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.