Noretisteron ATC Sınıflaması

ATC SINIFLAMASI - G - ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G03 CİNSİYET HORMONLARI - GENİTAL SİSTEM MODÜLATÖRLERİ
G03D PROGESTOGENLER
G03DC Estren türevleri
G03DC02 noretisteron

Noretisteron etkin maddesi hakkında kısa bilgi

Dis­fonk­si­yo­nel ka­na­ma­la­r, pri­mer ve se­kon­der ame­no­re, ute­rus hi­pop­la­zi­si, mens­tru­as­yo­nun öne alın­ma­sı yada er­te­len­me­si, en­do­met­ri­o­zis­te estren türevi progestojen. Dis­fonk­si­yo­nel ka­na­ma­lar­da 10 gün sü­rey­le 3x1, mens­trü­as­yo­nun öne alın­ma­sı ya da er­te­len­me­sin­de bek­le­nen mens­trü­as­yon­dan 3 gün ön­ce baş­la­ya­rak 10-14 gü­nü geç­me­mek şar­tıy­la 3x1.
Kontrendikasyon; ge­be­lik, ka­ra­ci­ğe­r yetmezliği, Du­bin-John­son ve Ro­tor send­ro­mu, ka­ra­ci­ğer tü­mörü, ön­ce­ki ge­be­lik­ler­de oluş­muş sa­rı­lık, her­­pes ges­ta­ti­onis ve trom­bo­em­bo­li öyküsü. Yan Etkiler; bu­lan­tı...

Bu sitede ve verilen linklerdeki bilgilerin eksik, hatalı veya güncellenmemiş olmasından ve uygulanmasından oluşacak zararlardan site sahibi sorumlu tutulamaz. İlaç kutusunda bulunan prospektüsler daha geniş ve güncellenmiş bilgi içerirler. Lütfen doktorunuza danışmadan hiçbir ilaç kullanmayınız !


İlacabak Logo


Önemli Uyarı : İlacabak.com Sitemizde ilaç satışı, ilaç temini veya ilaç promosyonu gibi bir faaliyetimiz yoktur. Ayrıca sitemiz üzerinde tıbbi konularda yardım veya danışma hizmeti de verilmemektedir. Sitede yer alan tüm bilgiler hasta ve doktorların ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması için hazırlanmıştır. Sitemizdeki bilgilerin eksik veya güncellenmemiş olmasından sitemiz yasal sorumluluk altında değildir. Siteye giren kullanıcılarımız bu koşulları kabul etmiş sayılır. İlaç kullanmadan önce, lütfen doktorunuza danışınız.

İlacabak sosyal medyada :
İlacabak Twitter Sayfası İlacabak İnstagram Sayfası İlacabak Facebook Sayfası

© 2005 - 2020 İlacabak.com. Her hakkı saklıdır.